Års Kirke

Hovedværk:
Principal 8’
Rørfløjte 8’
Oktav 4’
Hulfløjte 4’
Oktav 2’
Mixtur 4-5 kor
Trompet 8’


Svelleværk:
Gedakt 8’
Principal 4’
Traversfløjte 4’
Spidsfløjte 2’
Scharf 3-4 kor
Krumhorn 8’
Tremolo


Pedal:
Subbas 16’
Oktav 8’
Gedakt 8’
Oktav 4’
Fagot 16’