Jönköping, Sverige Södra Vätterbygdens folkhögsk.

Hovedværk:
Rørfløjte 8’
Principal 4’
Waldfløjte 2’
Sesquialter 2 kor
Mixtur 3-4 kor
 

Brystværk:
Gedakt 8’
Rørfløjte 4’
Principal 2’
Nasat 1 1/3’
Cymbel 2 kor
Krumhorn 8’
 

Pedal:
Subbas 16’
Gedakt 8’
It. Principal 4’