Albæk Kirke v. Randers

Manual:
Principal 8’
Gedakt 8’
Oktav 4’
Rørfløjte 4’
Oktav 2’
Mixtur 3 kor

 
Pedal:
Subbas 16’