Kollerup Kirke

Hovedværk:
Principal 8’
Rørfløjte 8’
Oktav 4’
Spidsfløjte 2’
Mixtur 3 kor
Krumhorn 8’
Tremolo
 

Svelleværk:
Spidsgamba 8’
Rørfløjte 4’
Principal 2’
Sivfløjte 1 1/3’
Sesquialter 2 kor
Tremolo


Pedal:
Subbas 16’
Oktav 8’ tr.
Koralbas 4’ tr.